על מנת לקיים פגישת צ’ק אפ פיננסי/פנסיוני נדרש על פי החוק להזמין את המסלקה הפנסיונית שלך ולכן ארצה להזמין אותה במטרה להוציא את המידע לגבי כל המוצרים הפנסיוניים שלך מכל החברות ואכין חוברת מסודרת לפגישה שתישאר אצלך.

על מנת להזמין את המסלקה, על פי החוק יש לחתום על מסמכים אשר מאשרים ונותנים לי יפוי כוח לעשות זאת.

חשוב להבהיר! אישור ייפוי הכוח הינו להזמין את המסלקה והנתונים בלבד! אסור לעשות ולא נעשה כמובן שום שינוי במוצרים.

לאחר לחיצת הכפתור תעבור למסמך חתימה דיגיטלית.

הפרטים שהשארת בדף הקודם כבר מוזנים במסמך, נותר רק לחתום ולחכות שאצור איתך קשר. 10 שניות וזהו 🙂